Rejestry dłużników – zalety oraz wady

Rejestry dłużników to narzędzie przydatne w zabezpieczeniu interesów pożyczkodawców. O rejestrach dłużników mówi się w różny sposób. To jednak coraz popularniejsze narzędzie i to nie tylko wykorzystywane przez banki, ale nawet przez prywatnych inwestorów, czy osoby fizyczne pragnące poznać mniej więcej wiarygodność partnerów biznesowych, pracowników, czy innych podmiotów. Jak zatem podchodzić do rejestrów dłużników i czy przynoszą społecznie więcej dobrego niż złego? Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych odpowiedzi.

Główne funkcje rejestrów dłużników

Przede wszystkim do rejestru dłużników możesz trafić nie tylko przez brak terminowej spłaty zobowiązania. Standardowo wyróżnia się Biuro Informacji Kredytowej, w którym znajdziesz wszystkie informacje o kredytobiorcach związanych z bankami, czy firmami pożyczkowymi. Z drugiej strony jest Biuro Informacji Gospodarczej, gdzie notuje się zobowiązania wobec wielu innych podmiotów, nie tylko banków detalicznych i innych instytucji pożyczkowych. Z rejestru dłużników bardzo trudno wyjść. Większość informacji o nieuczciwym kredytobiorcy przetwarza się latami, co powoduje ogromne problemy przy finansowaniu różnych projektów kredytem gotówkowym. Nawet drobne niedociągnięcia ze zdolnością i historią kredytową wykluczają ludzi ze współpracy z bankiem detalicznym. Dlaczego tak się dzieje? Bank działa w oparciu o prawo bankowe, a także zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego. Bank prowadzi nie tylko działalność kredytową, ale również depozytową. Udzielanie ryzykownych kredytów nie wchodzi w grę ze względu na zachowanie równowagi depozytowej. Ostatni kryzys finansowy pokazuje, że taka praktyka jest bardzo odpowiedzialna i co najważniejsze skuteczna. Najpopularniejsze, niebankowe rejestry dłużników to BiG InfoMonitor, a także Krajowy Rejestr Długów. Jeżeli uregulujesz wszystkie niespłacone zobowiązania postaraj się koniecznie o usunięcie z bazy, bo to zwiększy twoje szanse na pozyskanie dofinansowania z większości popularnych źródeł. Wszystkie rejestry dłużników przechodzą między sobą. Współpraca między rejestrami dłużników to wręcz standard.

Ograniczenie ryzyka to podstawowa funkcja rejestrów

Rejestr dłużników umożliwia bardzo szybką ocenę ryzyka i przyjęcie, bądź odrzucenie wniosku. Ograniczenie ryzyka w obsłudze kredytobiorcy jest kluczowe dla wszystkich kredytodawców. Przy ostatnich zmianach związanych z ograniczeniem kosztów pozaodsetkowych taka potrzeba jest jeszcze bardziej widoczna. Żaden kredytodawca nie będzie bowiem ryzykował obsługi niepewnego klienta przy ustawowym limicie kosztów. Wzrasta zatem presja na obsługę kredytobiorcy o idealnych warunkach ekonomicznych, a na odrzucanie wniosków od ludzi wykluczonych finansowo, z bardzo niewielkimi dochodami. Oczywiście przy złej zdolności kredytowej masz szansę na kredyt gotówkowy, ale wtedy musisz przedstawić zabezpieczenia majątkowe, najczęściej w postaci nieruchomości lub innych dóbr trwałych, prostych w upłynnieniu. To przede wszystkim papiery wartościowe.

Warto stale obserwować rejestry dłużników

Rejestry dłużników zbierają informacje od ubezpieczycieli, kredytodawców, instytucji użyteczności publicznej. Przy dużych zaległościach z różnymi kredytami bardzo trudno o zaspokojenie podstawowych potrzeb, a nawet o podjęcie zatrudnienia, ponieważ nikt nie ufa takiemu człowiekowi. Obserwacja własnych danych w rejestrach dłużników jest bardzo ważna. Wyjaśniaj natychmiast wszystkie wątpliwości. Co myślisz o rejestrach dłużników?