Rodzaje kredytów - jakich kredytów udzielają banki?

W życiu każdego z nas pojawiają się nieprzewidziane wydatki, nagła awaria sprzętu bądź auta czy też remont mieszkania, nie wszystkie potrzeby jesteśmy w stanie sfinansować z własnej kieszeni. Dlatego coraz większe grono polaków korzysta z kredytów, które pozwalają zrealizować wiele różnych Warto zatem wiedzieć jakie rodzaje kredytów bankowych wyróżniamy i czym charakteryzują się dostępne na rynku produkty finansowe.

Rodzaje kredytów bankowych – czym właściwie jest kredyt?

Kredyt to zobowiązanie, które może zostać udzielone przez banki oraz SKOK-i . Pojęcie oraz rodzaje kredytów bankowych są regulowany przez prawo bankowe oraz inne ustawy, ustalające zasady związane z udzielaniem i spłatą kredytów. Na podstawie zawartej umowy bank zobowiązuje się udostępnienia określonej sumy pieniężnej, kredytobiorca natomiast do wykorzystania środków zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do zwrotu należności w ustalonym terminie. Kredyt bankowy jest produktem odpłatnym, a zatem bank pobiera wynagrodzenie za jego udzielenie, w postaci odsetek czy prowizje.

Rodzaje kredytów bankowych dla klientów indywidualnych

Kredyty bankowe dzielimy na kredyty dla klientów indywidualnych oraz dla firm. Takie rozróżnienie obowiązuje w każdym banku. Do najważniejszych rodzajów kredytów dla osób fizycznych należą: kredyty konsumpcyjne, kredyty hipoteczne, kredyt konsolidacyjny.

Kredyt konsumpcyjny

Kredyt konsumpcyjny jest udzielany na pokrycie bieżących wydatków np. zakupu sprzętu, naprawa auta czy sfinansowanie remontu mieszkania. Cel finansowania jest dowolny, jednak nie może być związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest on wypłacany w formie gotówkowej, czyli w kasie banku oraz bezgotówkowej, np. przelewem na konto bankowe. Do najpopularniejszych rodzajów kredytów konsumpcyjnych należą:

  • kredyt gotówkowy – udzielany bez zabezpieczeń, nie musimy określać celu na jaki chcemy przeznaczyć pieniądze możemy przeznaczyć je na dowolny cel związany z finansowaniem bieżących potrzeb,
  • kredyt w rachunku bieżącym – dodatkowe środki uruchamiane są w ramach konta osobistego możemy je przeznaczyć na dowolny cel,
  • karta kredytowa – dodatkowe środki w formie limitu udostępniane są na odrębnym koncie, możemy korzystać z nich za pomocą karty,
  • kredyt ratalny – udzielany na zakup konkretnych przedmiotów np. sprzętu RTV lub AGD,
  • kredyt samochodowy – kredyt celowy przeznaczony na zakup samochodu.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny długoterminowe zobowiązanie o znacznej wysokości, jest zaciągane na ściśle określony cel mieszkaniowy – zakup nieruchomości lub budowę.

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego stanowi wpis hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości której nabywamy. Umowa jest zawierana na kilkadziesiąt lat, np. 20 lub 30, klient musi spełnić restrykcyjne wymogi banku, np. dysponować wkładem własnym, posiadać odpowiednią zdolność kredytową oraz przedstawić dokumenty potwierdzające sytuację finansową.

Kredyt konsolidacyjny

Jest on przeznaczony na spłatę innych zobowiązań, możemy dzięki niemu uregulować w całości zaciągnięte w innych instytucjach: pożyczki, kredyty, zadłużenia na karcie kredytowej, inne zobowiązania.

Wszystkie dotychczasowe zobowiązania zamieniane są w jeden kredyt konsolidacyjny, który ma wydłużony okres kredytowania, a tym samym rata miesięczna jest mniejsza niż dotychczasowa. Dzięki temu kredytobiorcy łatwiej spłacić swoje zadłużenie.

Na połączenie zobowiązań najczęściej decydujemy się, gdy spłata wielu kredytów i pożyczek staje się dla nas zbyt dużym obciążeniem. W ramach kredytu konsolidacyjnego można też pożyczyć dodatkową gotówkę na dowolny cel.