Jak pracować nad pozytywną zdolnością kredytową?

Pozytywna zdolność kredytowa to warunek kluczowy dla uzyskania kredytu gotówkowego, sprawdź więc swoją na kredytomania.eu. Mówi o tym dokładnie Prawo Bankowe. Zdolność kredytowa to nic innego, jak zdolność do terminowej spłaty zobowiązania. Kredytodawca ustala przy monitorowaniu kredytobiorcy czynniki ilościowe oraz jakościowe, a nad wszystkimi można pracować, aby uzyskać lepsze wyniki.

Ograniczenie kosztów i maksymalizacja dochodów to podstawowa reguła ekonomiczna, która sprzyja zadłużeniu krótkoterminowemu. Przed zaciągnięciem nowych kredytów gotówkowych pospłacaj poprzednie. Zastanów się nad zamknięciem mało efektywnych umów dotyczących dostaw mediów, czy podstawowych usług. Nawet limit na karcie kredytowej, bardzo niewielki ogranicza zdolność kredytową i uniemożliwia nawiązanie negocjacji. Na koszty wpływa również poręczenie kredytu gotówkowego członkowi rodziny. Najlepiej unikać takich relacji, jeżeli zamierzasz w jakiś sposób wykorzystywać zadłużenie krótkoterminowe w domowym budżecie.

Krótki kredyt gotówkowy, chociaż charakteryzuje się większą ratą miesięczną ostatecznie jest znacznie tańszy od długoterminowego. Dzieje się tak przez sposób naliczania odsetek i kosztów pozaodsetkowych. Wydłużenie okresu spłaty kredytu gotówkowego poprawia zdolność kredytową, ponieważ niska rata miesięczna nie nadwyręża tak bardzo budżetu kredytobiorcy.

Połączenie zdolności kredytowych członków rodziny to najprostsza droga do taniego kredytu gotówkowego. Nie musisz łączyć zdolności kredytowej tylko z rodziną, ale również ze znajomymi, partnerami nieformalnymi. Bank takim kredytobiorcom proponuje lepsze warunki spłaty ze względu na ograniczenie ryzyka spłaty zobowiązania. Ewentualne problemy ekonomiczne przechodzą bowiem na wiele osób, a nie na jedną.

Możesz zwiększyć zdolność kredytową, jeżeli zdecydujesz się na raty równe, a nie na raty malejące, które w pierwszym okresie spłaty mocno obciążają domowe finanse. Raty równe niestety podnoszą całkowite koszty zobowiązania, ale w zamian dają lepszy dostęp do kredytu gotówkowego.

Po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej masz szansę na negocjowanie warunków spłaty

Negocjowanie warunków podpisania umowy o kredyt gotówkowy możesz rozpocząć dopiero po wydaniu pozytywnej decyzji. Przed nawiązaniem poważniejszej relacji z bankami zapoznaj się z płatnym raportem BIK, aby wykluczyć ryzyko błędów w bazie.