Jakie są koszty kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które mocno obciąża budżet gospodarstwa domowego na wiele lat. Na koszt kredytu hipotecznego wpływ mają liczne czynniki takie jak:

  • oprocentowanie (liczone jest w skali roku, a w jego skład wchodzą stopa procentowa, czyli zmienna ustalana przez Bank Centralny oraz marża, czyli stały składnik przez cały okres kredytowania, a na jej wysokość ma wpływ m.in. prowizja, wysokość wkładu własnego, waluta, źródło dochodu czy typ nieruchomości);
  • okres kredytowania (który według rekomendacji nie powinien trwać dłużej niż 35 lat);
  • schemat spłat (przy kredycie hipotecznym każda rata składa się z części odsetkowej oraz kapitałowej, do wyboru kredytobiorca ma raty malejące lub równe. Na wysokość raty ma wpływ wysokość stopy procentowej);
  • dodatkowe koszty kredytu hipotecznego (jak prowizja za udzielenie kredytu, czyli jednorazowa opłata naliczana podczas wypłaty kredytu, koszt ubezpieczenia, nie tylko nieruchomości, ale też niskiego wkładu własnego, na życie czy ubezpieczenia pomostowego, dodatkowe produkty finansowe jak kata kredytowa, konto czy ubezpieczenie, opłata przygotowawcza związana z przygotowaniem dokumentacji, karencja umożliwiająca zawieszenie spłaty kapitału czy wakacje kredytowe)
  • koszt wyceny nieruchomości (usługę oceny wartości nieruchomości zleca bank i koszt tej oceny wynosi od 120 do 1 200 zł w zależności od rozmiaru, rodzaju oraz lokalizacji nieruchomości).

Oprócz kosztu kredytu i opłat z nim związanych należy doliczyć również wydatki związane z wykończeniem lub remontem nieruchomości oraz koszty notarialne czy sądowe czy podatek od czynności cywilnoprawnych.

Znajomość kosztów towarzyszących kredytowi hipotecznemu pozwala na dokładne określenie raty kredytu miesięcznie przed jego otrzymaniem. Warto wiedzieć, że żadna reklama nie wspomina dodatkowych kosztach towarzyszących kredytowi hipotecznemu. Główną opłatą, na której zarabia bank przy kredycie to marża, która jest opłatą stałą przez cały okres spłacania kredytu. Wysokość marży jest uzależniona od wielu czynników takich jak korzystanie z dodatkowych produktów do kredytu hipotecznego. Obecnie średnia marża banków wynosi około 2% i zwykle jest ustalana w umowie z bankiem. Na oprocentowanie składa się też część zmienna, czyli WIBOR (wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym). Jest to element ryzyka kredytu. Przy wzroście tego czynnika wzrastają odsetki i raty kredytów.

Przy zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym rozliczana jest każda transza pieniędzy wypłacanych na budowę na konto dewelopera. Dodatkowo za każdym razem inspekcji dokonuje pracownik banku, co kosztuje około 150 złotych.

Czasem bywa także, że łącznie z kredytem hipotecznym oferowany jest pakiet oszczędnościowo – inwestycyjny, który obciąża budżet domowy. W koszty kredytu hipotecznego należy zaliczyć również założenie konta osobistego, o ile zaciąga się kredyt w banku innym, niż ten w którym posiada się bieżący rachunek. Częstym dodatkiem do kredytu jest karta kredytowa, co wiąże się ze stałymi opłatami z jej utrzymaniem, korzystaniem z niej oraz niespłacaniem w wyznaczonym czasie zadłużenia.

Warto też pamiętać o ubezpieczeniu pomostowym, które obciąża wszystkich kredytobiorców w wysokości 100-300 złotych i jest płacone do chwili uzyskania wpisu hipoteki w księdze wieczystej. Obowiązkowe jest też ubezpieczenie nieruchomości, gdyż jest ona zabezpieczeniem kredytu i musi być chroniona przed pożarem czy innymi losowymi zdarzeniami. Bank może również zażądać wykupienia ubezpieczenia od utraty pracy, dzięki któremu w kryzysowej sytuacji bank spłaca ratę za Ciebie.